Om mig

Jag  bor och målar i en liten by i Härjedalen. Den öppna, karga naturen i hemtrakten har spelat en stor roll i mitt konstnärskap. Den glesa furuskogen påminner om parker där ljuset tränger igenom och vägleder besökare. På samma sätt visar min konst vägen, men tillåter betraktaren att själv tolka sina intryck.

När jag mötte det fria, kravlösa skapandet i Vedic Art föll många bitar på plats i mitt måleri.

Jag vill förmedla en känsla mer än den exakta avbildningen av det jag ser. I mina tavlor eftersträvar jag enkelhet. Numer målar jag mest i akryl men har också i perioder använt både olja och akvarell. Lusten att experimentera är stor och jag är inte främmande för att använda olika medier i samma måleri.

Min livserfarenhet har bidragit till en ödmjuk inställning till andra människor och deras upplevelser, naturen och allt levande.

I mitt konstnärskap speglas det magiska, ogripbara – det som endast kan förmedlas genom en känsla.

Enklast kontaktar du mig genom att mejla till: solveig.haugen@telia.com.